fbpx

Miracle A/S
Borupvang 2C
2750 Ballerup
Tlf.: +45 4466 8855
CVR: 2567 8990
info@miracle.dk

X

Statens udvalgte

SKI-rammeaftaler

Hvert år køber den offentlige sektor ind for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder. Mange af de offentlige indkøb er meget ens. Derfor oprettede man i 1994 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), som er et offentligt ejet not-for-profit-aktieselskab. SKI er sat i verden for at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Det gør de ved at udarbejde indkøbsaftaler, som sikrer hele den offentlige sektor varer og tjenesteydelser af god kvalitet på gode vilkår til bedst mulig pris.
Læs mere om rammeaftalerne på www.ski.dk

Miracle er leverandør på flere SKI-aftaler og kan levere IT på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Miracle er en del af følgende SKI-aftaler:

 

02.06 – Standard Software
02.06 Standardsoftware er et dynamisk indkøbssystem, hvor man kan købe software og ydelser relateret til den købte software.
Man kan således både gentegne eksisterende licenser og indgå vedligeholdsaftaler på software, som man har i forvejen. Derudover kan man købe ny software. Der kan købes alle typer af løsninger, dvs. både on-premise løsninger og cloud-baserede løsninger i systemet. I det dynamiske indkøbssystem er der ikke et fast sortiment. Vi kan derfor tilbyde dig den løsning, som bedst modsvarer de krav, du har til indkøbet, på baggrund af vores fulde sortiment.
Læs mere om aftalen på www.ski.dk 

02.17 – IT Konsulenter
Med rammeaftale 02.17 It-konsulenter kan alle offentlige organisationer nemt købe udførende konsulenter på timebasis i forhold til konkrete it-opgaver. Der er også mulighed for at anvende rammeaftalen til udførelse af rådgivningsopgaver, som har direkte tilknytning til de udførende konsulentydelser. Alt sammen indenfor rammerne af det offentlige Danmarks opgaver og it-værktøjer.SKI har udviklet tildelingsværktøjer, hvor man ved hjælp af simple udvælgelser hurtigt kan afgrænse mulige leverandører, der vil kunne dække ens behov.
Læs mere om aftalen på www.ski.dk

02.18 – IT-løsninger og projekter
Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette it-løsninger og projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Alt sammen indenfor rammerne af det offentlige Danmarks opgaver og it-værktøjer.
Der er to muligheder for at købe ind på 02.18:

  • Direkte tildeling
  • Miniudbud

Direkte tildeling benyttes, hvis der ikke er brug for en løsningsbeskrivelse. I dette tilfælde benyttes tildelingsværktøjet.
Miniudbud benyttes i de tilfælde, hvor der er behov for en løsningsbeskrivelse. SKI har udarbejdet et tildelingsværktøj, der hjælper med at udvælge de leverandører, der inviteres til at deltage i miniudbuddet.
Læs mere om aftalen på www.ski.dk

Køb ind under en SKI rammeaftale

Alle SKI-aftaler er indkøbsaftaler indgået af Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S med et udvalg af prækvalificerede og godkendte it-leverandører.

For det offentlige betyder det, at man kan købe en række af Miracles løsninger på indkøbsaftalernes fordelagtige vilkår. Ved at købe ind under en SKI-aftale undgår man at skulle gå i selvstændigt EU-udbud med opgaver, som er dækket af aftalerne. Derudover stiller SKI materiale til rådighed til gennemførslen af miniudbud mv.

Alle aftalerne omfatter en enkel og ligetil proces for udarbejdelse af aftalegrundlag, hvor man som kunde, blot skal beskrive sine behov, sit it-miljø og tage stilling til de betingelser i leveringsaftalen, hvor der er mulighed for præcisering eller supplering.

Kontakt os for mere information om hvad SKI rammeaftalerne betyder for dig

 

Jan Skelbæk
Adm. Direktør
phone 5374 7170
Der anvendes cookies for at løfte brugeroplevelsen
Got it