Skrevet: tirs. 19 mar. 2019

Ny selskabsstruktur i Miracle

Miracle A/S er i gang med at fokusere og samle sine aktiviteter inden for Consulting, Managed Service og
Hosting services.

Dette betyder at jeres nuværende aftale med os, bliver overført til et datterselskab, benævnt  Miracle 42 A/S (cvr nr. 40111751).
Dette vil ske pr. 1.april 2019.

Det skal nævnes at Miracle 42 A/S benytter flg. binavne ”Miracle Managed Services and Consulting A/S” samt ”Miracle Hosting A/S”.

Miracle 42 A/S vil omfatte alle vores aktiviteter vedrørende vores driftsydelser samt relaterede konsulentydelser. Ca. 50 personer af
Miracle A/S’ nuværende ansatte, herunder jeres daglige kontaktpersoner, vil blive overført til det nye selskab.

Der vil ikke ske ændringer i de ydelser som vi leverer, samt hvad der må være aftalt i jeres nuværende aftaler.

Virksomheden ledes af Steen Knudsen, som er Adm. Direktør i Miracle 42 A/S.

Vi forventer med denne konsolidering og yderligere fokusering, at kunne servicere jer endnu bedre i fremtiden.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til jeres sædvanlige kontaktperson eller til Steen Knudsen.

Med venlig hilsen

Miracle A/S  &  Miracle 42 A/S

For yderligere spørgsmål kontakt