Skrevet: tirs. 14 maj. 2019

Miracle A/S er på SKI-aftalen 02.18

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har nu offentliggjort navnene på de 60 it-virksomheder, der er kommet på SKIs 02.18 aftale omhandlende It-løsninger og projekter.

Miracle A/S er med på listen, og aftalen gælder for de næste fire år.

Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer fra slutningen af maj købe komplette it-løsninger og -projekter. Det brede sortiment tilbyder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Alt sammen indenfor rammerne af det offentlige Danmarks opgaver og it-værktøjer.

Hvor andre af SKI’s aftaler giver kunden mulighed for køb af enten licenser eller konsulenttimer, skal denne rammeaftale give mulighed for køb af en samlet it-løsning, hvor leverandøren overfor kunden har et samlet ansvar for leverancen.

02.18’s fokus er målrettet små og mellemstore anskaffelser hos kunderne, hvor rammeaftalens standard rammevilkår, sortiment mv. medfører, at aftalen kan tilføre værdi til den offentlige sektors små og mellemstore anskaffelser ved at effektivisere processen for anskaffelsen. Rammeaftalen har dog ingen formelle afgrænsninger omkring størrelse af anskaffelser, hvilket betyder, at såfremt en kunde finder det relevant at anvende aftalen til anskaffelse af en større og mere kompleks it-løsning, så er det også muligt.

For at sikre så effektive anskaffelser som muligt, omfatter Rammeaftalen de ydelser, som en it-løsning kræver i sin livscyklus.
Dette afspejles bl.a. i muligheden for at købe kompetencer på timebasis til forskelligartede opgaver på

aftalen. 02.18 giver endvidere meget fleksible muligheder for at anskaffe alle ydelser samlet, eller hver for sig, således at rammeaftalen også kan anvendes til videreudvikling og vedligehold af eksisterende it-løsninger.

Vil du vide mere om, hvad Miracle kan tilbyde i forhold til SKI-aftalen 02.18, kan du kontakte Ann Møller Christensen.

#WeCare

Du kan læse mere om SKI-aftalen her:

Kontakt