Skrevet: fre. 31 mar. 2017

Mapop – læring i bevægelse

Miracle har netop fået tildelt støtte, til at udvikle på vores undervisningsmiddel “mapop”. Undervisningsministeriet uddeler i samarbejde med KL, Erhvervsministeriet og Finansministeriet midler til udvikling af innovative digitale læremidler til grundskolen.

Mapop er et digitalt læringsmiddel, der kombinerer IT, læring, glæde og bevægelse. Mapop gør det let for lærere og pædagoger at lave, gennemføre og evaluere opgaveforløb til læring i alle fag og på alle klassetrin gennem et system, der understøtter multimodal undervisning.

Mapop består af to dele – en webbaseret del og en app-baseret del. Underviseren benytter web-delen til at planlægge og udarbejde multimodale opgaveløb, som eksekveres af eleverne gennem mapop-app’en.

Læremidlet bliver allerede brugt på ca. 100 skoler i Danmark, som giver os et solidt grundlag for at udnytte det store potentiale som fondstilskuddet også er et udtryk for.

Vi ser frem til at kunne forbedre og udvikle på mapop i fremtiden!

www.mapop.dk