Skrevet: fre. 31 mar. 2017

Kitos 2.0 er lanceret

En vigtig milepæl er nået – OS2KITOS 2.0 er klar til at 75 kommuner skal anvende det

SÅ er OS2KITOS 2.0 klar til brug – endelig kan I se resultatet! Det har været en stor fornøjelse for Miracles team at bidrage til et mærkbart løft af OS2KITOS – et løft der både rummer nyt design og masser af ny funktionalitet. Vi har oplevet et udviklingsforløb med et positivt og tæt samarbejde mellem Miracles teammedlemmer, kommunale brugerrepræsentanter og OS2KITOS-sekretariatet. Miracles team arbejdede direkte sammen med brugerrepræsentanter om produktets design via brugergruppemøder, og opnåede derved fra projektets start god indsigt i brugsscenarier og konkrete behov.

Det har været en rigtig god proces for at forstå konteksten af de konkrete udviklingsopgaver. At få direkte ”adgang” til en bred engageret brugerkreds og deres forskelligartede ønsker og behov har givet os en række prioriteringsudfordringer. Men med tæt koordinering oplevede vi gennem hele udviklingsforløbet at være afstemt med OS2KITOS-sekretariatet om aktuelle prioriteter. Sekretariatet påtog sig ansvaret for at præcisere og prioritere de funktionelle krav, så der løbende var klare mål for en effektiv agil udviklingsindsats.

Miracle klargjorde konkrete leverancer hver 2. uge med henblik på sekretariatets direkte hands-on evaluering og udviklingsteamet implementerede og klargjorde tilretninger, ud fra feedbackkommentarer, indenfor meget kort tid. Produktets kvalitet er således evalueret løbende siden projektstart.

Brugerrepræsentanter fra kommunerne med i afsluttende tests

En bred kreds af brugerrepræsentanter blev inviteret til det afsluttende testforløb, der bekræftede at produktet var klar til launch og gav input til produktets ibrugtagning og uddannelsesbehov. Vi har sammen med OS2KITOS-sekretariatet planlagt og afviklet et struktureret og roligt launch-forløb.

Vi glæder os nu over, at brugerne har fået adgang til produktet og ser frem til at høre mere til den feedback, der vil komme fra hverdagens anvendelse. Ligeledes er vi spændte på at høre, hvordan det går OS2KITOS i konkurrencen om Digitaliseringsprisen 2017 som afsløres på Offentlig digitalisering 2017 i Aarhus, den 22.-23. marts 2017.

Om OS2KITOS
KITOS er en cloud-baseret løsning og er kommunernes IT OverbliksSystem. KITOS er den autoritative datakilde for data om snitflader, IT-Systemer med KLE-opmærkning, leverandører, IT-Projekter, IT-Kontrakter og IT-Rapporter. OS2KITOS understøtter digitaliseringsprojekter i KL og KOMBIT og fungerer som en samlende samarbejdsplatform for landets kommuner.

Læs mere om hvordan du kan blive en del af OS2kitos her.