Socialstyrelsen - VIAS

Udfordring

Socialstyrelsen er en del af social- og indenrigsministeriet. Styrelsens formål er at bidrage aktivt til en videns baseret socialpolitik, der medvirker til en effektiv social indsats til gavn for borgerne. Socialstyrelsen havde behov for sparing på videreudvikling, vedligeholdelse og support af deres applikation VIAS. VIAS er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisations (VISO’s) administrative system til understøttelse af sags proces, dokumenthåndtering og økonomistyring. Sparingen skulle være med til at løfte applikationen op til næste niveau.

Løsning

Miracle stod klar med de rette kompetencer til at leverer hjælp til vedligeholdelse, videreudvikling og support af VIAS. Kontorchef i Socialstyrelsen, Jan Christensen udtaler om samarbejdet: ”Miracle har i transitionsperioden sikret at alle valg og fravalg er blevet diskuteret igennem og forventningsafstemt i detaljer. Således at processen understøtter den løbende indsigt der opnås, og slutproduktet derved dækker det behov der er på afleveringstidspunktet.

 

Systemudvikling

Vi stod klar med sparing omkring systemudvikling og til at hjælpe med alle dele af deres projekt.

Læs mere mere i denne pdf: VIAS Socialstyrelsen case

SCRUM

Vi har arbejdet ud fra projektformen SCRUM for at sikre den bedst mulige projektproces. Vi anerkender gennem SCRUM at man ikke kan kende alle krav i starten af processen og at de løbende kan ændre sig, således at processen bliver uforudsigelig.

Agil udvikling og estimering

Fordi vi valgte en agil udviklings metode har vi hele tiden kunne tilpasse os nye udfordringer og det har gjort, at processen har kørt optimalt.

Kontakt

Simon Møgelvang Bang

CTO & Udviklingsdirektør

Ring på +45 53 74 72 68
smb@miracle.dk