Bankdata - OpenShift

Udfordring

I 2015 vedtog EU et betalingsdirektiv (PSD2) der skulle ophæve bankers monopol på funktioner som betalingstransaktioner, initiering af betalinger m.v. Samtidigt med at en mere sikker 2-faktor godkendelse af online betalinger, større gennemsigtighed på gebyrer og bedre beskyttelse af persondata, skulle efterleves. Intentionen fra EU var at stimulere fri konkurrence, til fordel for forbrugerne, ved at tilbyde teknologivirksomheder i finanssektoren adgang til services der hidtil var forbeholdt bankerne. For bankerne betød dette liberaliseringskrav konkret at de, såfremt en kunde måtte ønske det, skulle give andre virksomheder adgang til kundens data.

Med en tidsfrist for implementering af direktivet senest i juli 2018 stod virksomheden Bankdata, der leverer full service IT løsninger til den finansielle sektor, overfor en større udfordring. Der var ingen tvivl om, at løsningerne til bankerne skulle baseres på nye teknologier. Der var etableret et privat cloud setup, bestående af OpenShift til containterafvikling, Apigee som api manager og Curity som sikkerhedssystem, men ingen i afdelingen havde erfaring med dette.

Samtidigt var virksomhedens produkter host-tunge. Ca. 90% af alle egenudviklede systemer var Cobol programmer, og et behov for en mere agil løsning for at kunne efterleve EU’s betalingsdirektiv, stod klart.

Valget af en partner der, dels forstod denne udfordring og dels havde specialistkompetencerne til at løse opgaverne, førte Bankdata til Miracle der i samarbejde med Bankdata’s egne udviklere skulle løfte opgaven. Dette med en målsætning forankret i fortsat at sikre kunderne de bedste konkurrencevilkår.

Bankdata er en full service provider af IT løsninger til den finansielle sektor.
Med over 700 ansatte og IT systemer der dagligt benyttes af mere end 7.400 medarbejdere i banker og 1,6 mill kunder, er Bankdata en af de største finansielle IT virksomheder i Danmark.

Løsning

Setup og krav var givet, så hos Miracle kunne vi koncentrere os om at forstå Bankdatas behov og forudsætninger. Ud fra det, begynde at sammensætte arkitektur og plan, sammen med deres system og domænearkitekt. Med udgangspunkt i behovet for enkle integrationer og understøttelse i cloud native udvikling, etablerede Miracle i samarbejde med arkitekter og udviklere en standardarkitektur som tog udgangspunkt i microservices på et passende framework og førte den gennem en pilot.

Prioriteterne var høj grad af standarder og en overskuelig arkitektur det var enkelt at sætte sig ind i. Under forløbet blev det klart at man ville kunne drage fordel af en tidlig fastlæggelse af api’er. Forsøg med automatiseringer blev til en etableret api-first strategi, understøttet af værktøjer til redigering og kodegenerering.Med udgangspunkt i denne arkitektur blev der lavet dokumentation og uddannelse til onboarding af teams. Med involvering fra folkene ved Bankdata sikrede vi dels et godt niveau for uddannelsen og gjorde overdragelse af uddannelse let. På den tekniske side var det elementer som builds og deployment til Red Hat’s OpenShift container platform, konfiguration for produktion, autentifikation samt arbejdet med API’er. På arkitektursiden var microservices vejen til at sikre fleksibilitet og skalerbarhed i løsningen.

Efter en spændende udviklingsfase kom Bankdata og Miracle’s PSD2 løsning i luften inden for EU’s deadline. Fortsat samarbejde med Miracle, hjælper med at driftsmodne alle elementer af det nye setup, så også Finanstilsynets krav løbende tilfredsstilles.

Lars Christensen, afdelingsleder på Bankdata:
”Jeg har gennem tiden samarbejde med mange forskellige konsulenthuse. Men det er sjældent at jeg oplever at de har været med til at gøre en så stor forskel som på denne opgave. Vi har samarbejdet med knivskarpe konsulenter, som både kunne udfordre os – og vores ledelse – og det er både på det tekniske, organisatoriske og arkitektoniske niveau.
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med så talentfulde mennesker.”

Løft af arkitektur

Eksisterende arkitektur var tilpasset drift på konventionel applikationsserver. Med input fra Bankdatas arkitekter omkring behov og forudsætninger, blev der i samarbejdet med Miracle etableret en arkitektur målrettet hurtig, api first-baseret udvikling på moderne private cloud.

Skaleret udrulning

Med udgangspunkt i standarder, understøttet af dokumentation og uddannelse, kunne Bankdata effektivt inddrage nye teams i udviklingen på den nye platform.

Komplet overdragelse til kunden

Med introduktionen til en for Bankdata ny platform, OpenShift, var det tætte samarbejde essentielt. Uddannelse og adgang til viden og kompetence var gennemgående i en bæredygtig udviklingsproces. Bankdatas egne medarbejdere var hele vejen var en del af udviklingen, og ved overdragelsen, klædt på til selv at kunne drive løsningen videre.

Simon Møgelvang Bang

CTO & Udviklingsdirektør

Ring på +45 53 74 72 68
smb@miracle.dk