Skrevet: tirs. 27 nov. 2018

Brugerklubben SBSYS og Miracle udbygger og udvider samarbejdet

Miracle har vundet rammeaftalen om ”Support på SBSYS”. Fremover er det Miracle, som alle SBSYS-medlemmer skal henvende sig til når de har behov for support og opgraderinger til at understøtte dette kritiske system til understøttelse af digital offentlig forvaltning.

SBSYS er en ESDH-platform der anvendes af 38 kommuner og Region Midt, og har således omkring 50.000 daglige brugere. Brugerklubben SBSYS er en forening der varetager medlemmernes behov på tværs – et fællesoffentligt samarbejde, som betyder billigere og mere effektiv administration for borgerne. SBSYS er et sags- og dokumenthåndteringssystem og udvikles i tæt samarbejde med de sagsbehandlere, der anvender systemet til blandt andet dagsorden og journalføring.

 

Opgaverne på SBSYS og SBSIP (integrationsplatformen til SBSYS) er udbudt på forskellige rammeaftaler som et led i Brugerklubbens flerleverandørstrategi. Miracle har vundet opgaven med support og driftsunderstøttelse af alle SBSYS sagsbehandlingsmiljøerne i 38 medlemskommuner og Region Midt. Tilsvarende vandt Convergens udbuddet af supporten på SBSIP.

I marts 2017 vandt Miracle udviklings- og vedligeholdelsesopgaven på SBSYS. Siden er Miracle ”vokset med opgaven” og har ansat og opkvalificeret flere profiler til at understøtte arbejdet med SBSYS. Det har medført at Miracle i dag har et dygtigt supportteam og effektive processer til at kunne løfte supportopgaver med kritiske SLA-forpligtelser og krav til domæne- og systemviden.
Da supportopgaven til SBSYS blev udbudssat var vi meget opsatte på at aflevere et vindende tilbud. SBSYS er blevet en strategisk kunde for os og med supportkontrakten kan vi udbygge vores gode samarbejde med Brugerklubben og medlemmerne endnu mere”, udtaler Adm. direktør i Miracle Jan Skelbæk.

Han fortsætter Vi er ekstra stolte over at vores tilbud kvalitetsmæssigt er evalueret meget højt, med en score på 4,9 ud af 5 mulige, hvilket beviser at vi har forstået behov og detailkrav rigtigt. En positiv faktor har været udbudsformen, udbud efter forhandling. At få lov at tale sammen undervejs i udbudsprocessen, og sikre fælles forståelse og dialog om cost drivere, er både en fordel for kunden og leverandøren i en udbudsproces. Det koster en del arbejde fra leverandøren at aflevere to tilbud. Men det er godt givet ud og vi er overbeviste om at det er medvirkende til at vi får en effektiv afklarings- og transitionsfase. Så set fra leverandørens side vil vi godt fremhæve at udbud efter forhandling også er til fordel for oskonkluderer Adm. Direktør Jan Skelbæk fra Miracle.

Om udbudsprocessen udtaler Bent Højlund, formand for forretningsledelsen i Brugerklubben SBSYS: Jeg er meget tilfreds med den professionelle og stringente udbudsproces, hvor kompetente medlemmer med stort engagement og støtte fra udbudsspecialister har frembragt et sammenhængende aftalegrundlag for support af Brugerklubbens it-løsninger. Forhandlingsforløbene har skærpet forståelsen for de ydelser, der ligger til grund for udbuddet set fra begge parter. Denne tilgang skaber et solidt fundamentet for at opnå support af høj kvalitet med tæt medlemsinddragelse til en skarp pris.

Bent Højlund fortsætter: Rammeaftalerne sikrer at alle medlemmer får et stærkt fælles grundlag for support og opgraderinger af de nye versioner, Miracle og Convergens udvikler sammen på baggrund af ønsker fra Brugerklubbens medlemmer. Tæt samarbejde er indarbejdet i aftalerne imellem de 2 leverandører for at sikre fælles succes

Vi glæder os at videreudvikle vores samarbejde med Miracle om dette for vores medlemmer meget vitale fagsystem til at understøtte kommunal digital forvaltning. Effektiv sagsbehandling, herunder dokumentation af borgerdialog og beslutningsgrundlag er alfa og omega for at sikre tilliden til offentlig digitalisering. Den politiske udvalgsbehandling udgør ligeledes en krumtap for de demokratiske beslutningsprocesser, ligesom GDPR sætter øgede krav til datahåndtering og driftssikkerhed. Derfor vil værdien af digital understøttelse af offentlig forvaltning i stigende grad komme i fokus og det er derfor et stort ansvar der ligger i at videreudvikle og supportere SBSYS.

Brugerklubben ser frem til, at det allerede eksisterende og velfungerende partnerskab med Miracle nu også kommer til at omfatte opdateringsydelser, driftsstøtte og systemsupportafslutter Bent Højlund.

Aftalen træder i kraft ved årsskiftet og vil efter en 2 måneders transitionsperiode være gældende frem til 30. april 2020, med mulig forlængelse i op til 24 måneder.

Har I spørgsmål til kontrakten eller ønsker I at få yderligere information så kontakt os meget gerne.

Kontaktinformationer:
Bent Højlund, formand for forretningsledelsen i Brugerklubben og IT-chef i Randers Kommune, bent.hoejlund@randers.dk, 5156 2801
Jan Skelbæk, Adm. Direktør i Miracle A/S, jsk@miracle.dk, 5374 7170

kontakt

Jan Skelbæk

CEO

Ring på +45 53 74 71 70
jsk@miracle.dk